Budowa urządzenia diagnostycznego NLS Metatron - Obrazowa diagnostyka NLS - Metatron Oberon

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Jednym z podstawowych elementów urządzenia Metatron są induktory N i S
 
Jak wiadomo mózg słada się z dwóch półkul. Lewej – logicznej, która w zdecydowanej większości Homo Sapiens dominuje nad prawą. Jeśli w niektórych przypadkach przeważa prawa półkula –twórcza wówczas mamy do czynienia z człowiekiem obdarzonym dużą intuicją. Sterowanie organami wewnętrznymi odbywa się poprzez rdzeń przedłużony, jądra podwzgórza i prawą półkulę. Logiczna ocena regulacji wewnętrznych funkcji blokowana jest na poziomie oddziaływań między półkulami i nie dochodzi do poziomu uzmysłowienia logicznego. Wiadomo już, że biegun magnesu N jest uniwersalnym destruktorem dla wszystkich obiektów biologicznych a poziom promieniowania prawej i lewej półkuli różni się swoją charakterystyką. Dla prawej półkuli charakterystyczny jest niskonapięciowy rytm theta. (THETA - Stan transu, czyli całkowite odizolowanie od bodźców zewnętrznych i pełne skupienie na bodźcach wewnętrznych. Częstotliwości mieszczą się w granicach od 4 do 7 Hertzów, amplituda sięga 100 mikrowoltów. Rytm Theta pochodzi od elektrycznej aktywności części mózgu zwanej Hipokampem, która jest odpowiedzialna za kojarzenie i pamięć. Możliwe, że właśnie dlatego rytm Theta towarzyszy nam przez większą część snu - wtedy wiedza jest przyswajana i utrwalana).  Jeżeli będziemy oddziaływać na lewą półkulę induktorem pola magnetycznego N z częstotliwością rezonującą dla tej półkuli wówczas będziemy mogli obniżyć jej dominujące właściwości, w normie hamujące aktywność prawej półkuli. Podczas tego oddziaływania następuje zdławienie funkcjonowania lewej półkuli w zakresie jej własnej częstotliwości. Co więcej, możemy również przy pomocy bieguna S magnesu aktywować jego poszczególne części odpowiedzialne za łączność z organami wewnętrznymi (sercem, żołądkiem, nerkami, jelitami, wątrobą). W ten sposób, poprzez struktury rdzenia przedłużonego i rdzenia kręgowego, możemy również aktywować kanały regulacji organów wewnętrznych.
 
Trigger czujnik

Urządzenia NLS diagnostyki mają możliwość oceny poziomu hałasu w tle informacji pochodzącej z rozpadających się układów biologicznych. Urządzeniem prowadzącym rejestrację hałasu w tle informacji pochodzących od obiektów biologicznych jest trigger czujnik. Jest on szerokopasmowym generatorem hałasu informacyjnego. Jako generator wykorzystuje się diodę generacyjną. Przy zestrojeniu generatora hałasu z częstotliwością rezonującą z obiektem biologicznym można porównać częstotliwościowo-rezonansowe charakterystyki hałasu z badanego obiektu ze standardowym spektrum częstotliwości. Otrzymany sygnał może zostać przesłany na oscylograf lub komputer celem analizy częstotliwościowo – spektralnej.
 
Kadistor
 
Dla zwiększenia możliwości intuicyjnego zmuszenia przez pacjenta trigger czujnika do rejestracji hałasu pochodzącego z obiektów biologicznych, przewidziano urządzenie służące zwiększeniu intuicji tzw. "Kadi stor". Jest on zbudowany z monokryształu węgla, który działa jako element optoelektroniczny i przy oddziaływaniu na niego potencjałem elektrycznym, gdy zachodzi awaria dielektryka w krysztale powstaje krótkie spięcie o dużej mocy,i tworząc przy tym silny hałas informacyjny (kosztem rozpadu kryształu węgla). Powtórka tego procesu z częstotliwością rezonansową dla badanego organu aktywuje kanał jego regulacji co prowadzi do intuicyjnego oddziaływania pacjenta na trigger czujnik.
 

Generator
 
NLA Systems oferujęy urządzenia do NLS diagnostyki z różnymi generatorami częstotliwości 860 MHz - 1,4 GHz (starsze modele) i 4,9 GHz (obecnie oferowane). W ostatnim czasie przystąpiono do produkcji stacjonarnych generatorów wysokich częstotliwości, generujących częstotliwość 40 GHz. Im wyższa jest częstotliwość generowanego pola tym wyższa jest rozdzielczość urządzenia. Jeśli urządzenie generuje częstotliwość 4,9 GHz to posiada rozdzielczość 5 -10 mikronów to przy urządzeniu generującym częstotliwość 40GHz wzrasta ona do 100 Angstremów co pozwala na ocenę ultrastruktury komórek, chromosomów, molekuły DNA a także na przeprowadzenie falowej korekty genomu.
 
Każdy organ w organizmie jest falowym promiennikiem na swojej konkretnej częstotliwości. Takich dużych promienników jest w organizmie kilka – to może być mózg, serce, wątroba i inne organy (metastruktury). Maksymalne amplitudy fal tych promienników nakładają się na siebie tworząc unikalną strukturę – energoinformacyjny szkielet organizmu człowieka. Przy projekcji tego szkieletu na skórę otrzymujemy obraz w formie siatki geometrycznej, którą pierwszy raz opisano w starożytnych Chinach i jest on niczym innym jak projekcją chińskich meridianów układu Czin-zo na skórę. Miejsca przecięcia maksimów amplitud fal z różnych źródeł biologicznych (węzły siatki) nazywają się akupunkturowymi (biologicznie aktywnymi) punktami. Takie punkty istnieją nie tylko na ciele człowieka ale również wewnątrz i na powierzchni każdego organu.
 
W zgodzie z prawami fizyki, im wyższa jest częstotliwość generatora tym krótsza długość fali. W ten sposób jeśli będziemy zwiększać częstotliwość generatora to rozdzielczość szkieletu energoinformacyjnego będzie się proporcjonalnie zwiększać. Możemy ocenić stan konkretnego punktu na organie, opierając się na charakterystyce punktów biologicznie aktywnych (sfer promieniowania pola), które posiadają bardzo indywidualne cechy (częstotliwość, cykl pracy, amplitudę sygnału, długość fali). Dzięki temu można topograficznie określić z maksymalną dokładnością położenie interesującgo nas punktu w stosunku do punktu biologicznie aktywnego. W ten sposób im wyższa jest częstotliwość generatora tym wyższa jest możliwość rozdzielcza urządzenia.
 
Jeśli ocena każdego punktu w metodzie Volla odbywa się w sposób kontaktowy z wykorzystaniem elektronicznego szczypnięcia, to w metodzie NLS ocena charakterystyk punktów biologicznie aktywnych mierzona jest bezkontaktowo przy pomocy rezonansowego wzmocnienia sygnału danego punktu i uzyskaniu wyników drogą indukcyjną.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego